Tankkort på diesel tankstationer i boden

Vi är glada att få möjlighet att utveckla vår verksamhet ytterligare och har nu tagit över tankstationerna från Selberg Oljor AB i Boden. Du kan  tanka både som privat- och företagskund med vårt tankkort på våra tre automatstationer och betala mot faktura. Ansökan Tankkort se nedan

DIESEL MK1 OFÄRGAD

Den diesel vi erbjuder på vårs stationer är fri från RME (Rapsinblandning) . Dieseln uppfyller högt ställda krav på funktion och kvalitet.
Bränslet är av miljöklass 1 och har goda köldegenskaper vilket gör att den kan användas året runt. Något dyrare p.g.a. den är 100% fossil.
Vi kan ändå hålla konkurrensmässiga priser.

  • Björkelund - Björkelundsvägen alldeles intill Stadins Glas
  • Bodensågen - Ligger vid Bodensågen väg 356 /Niemeselvägen. 
  • Ing3 Norra infarten - Infart Kårbacken/Pontonjärvägen, dieselstation till vänster om infarten.

ansökan tankkort

VIKTIGT! Observera att alla fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. Efter att du klickat på ”Ansök” kontrollera att du ser meddelandet ”Tack för din ansökan” ovan första inmatningsfältet för ansökan. Annars har ansökan inte gått iväg och det saknas förmodligen information.  En bekräftelse skickas sedan automatiskt via e-post till angiven e-postadress. Hör av dig om den uteblir.


  • Kryssa i båda rutor ifall du vill ha fordonskort ihop med tankkort.
  • Ange egen kod till tankkortet, eventuellt namn på respektive kort.
  • Ange åååå-mm-dd

ansökan pdf. för utskrift

allmänna villkor

Allmänna Villkor. Genom att du skickar in ansökan godkänner du våra Allmänna Villkor för tankkort. 

"egna bulk leveranser"

Vi leveranser även direkt till lantbruk, skogsbruk, entreprenad, villa, åkerier, båtar och industrier. Snabba flexibla lösningar med god lokalkännedom är vår styrka.
"Vi levererar när ni önskar"

 

Kontakta oss gärna för mer info om kort eller bulkleveranser.
070-335 47 72 eller 070-639 72 59

aktuellt

Veckoprissättning av diesel. 
Vi håller veckopris till våra kunder.

2-Kortsystem för företagare. Systemet kräver två kort vid tankningen, det vill säga att korten inte går att bruka var för sig.